Sinh hoạt tháng Năm

Chúa Nhật:  05.06.18 (Chúa Nhật đầu tháng)

 • 10:45 – Chầu Thánh Thể
 • 11:15 – Rước kiệu Đức Mẹ
 • 11:30 – Thánh Lễ – Chúa Nhật 6 Phục Sinh

* Chúc mừng cộng đoàn có 9 em được Rước Lễ lần đầu*

Thứ Năm: 05.10.18 – Lễ Chúa Lên Trời

Chúa Nhật:  05.13.18

 • 10:00 – Hội Các Bà Mẹ họp
 • 11:30 – Thánh Lễ – Chúa Nhật 7 Phục Sinh

*  Mừng Ngày Hiền Mẫu  *

Chúa Nhật: 05.20.18

 • 11:30 – Thánh Lễ – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Chúa Nhật: 05.27.18 (Chúa Nhật cuối tháng hoa)

 • 10:45 – Lần hạt Mân Côi
 • 11:15 – Rước Kiệu
 • 11:30 – Thánh Lễ – Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi

Next to New Sales:

 • Thứ Năm (31/5) : 5pm – 8pm
 • Thứ Sáu (1/6) : 9am – 7pm
 • Thứ Bảy (2/6) : 9am – 3pm

Thứ Năm: 31.05.2018

 • Hạn chót ghi danh hành hương Missouri. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Xuân