Nguồn gốc Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần là kinh xưa nhất của những kinh tuần cửu nhật vì nó được đặt ra đầu tiên theo sự hướng dẫn của chính Thiên Chúa chúng ta, khi Ngài gọi các Tông đồ về lại Giêrusalem để chờ Chúa Thánh Thần đến trong ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên. Ðó là kinh tuần cửu nhật duy nhất chính thức chỉ định bởi Giáo Hội. Kinh này là sự cầu xin mạnh mẽ với Ngôi Ba Thiên Chúa cho ánh sáng, sức mạnh và tình yêu rất cần thiết cho mỗi tín hữu.

Ðể khuyến khích việc tôn thờ Chúa Thánh Thần, Giáo Hội đã ban bố những ân sủng khi đọc tuần cửu nhật này:

  • Những tín hữu đọc tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần trong tập thể ngay trước ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống sẽ nhận được: – Ân xá 10 năm vào bất cứ ngày nào của tuần cửu nhật; – Một ơn Toàn xá, nếu họ tham gia ít nhất 5 ngày đọc chung, và thêm nữa là phải đi xưng tội, nhận Bí tích Thánh Thể, và cầu nguyện theo ý Ðức Giáo Hoàng.
  • Những tín hữu đọc tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần một mình, trước ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hay bất cứ lúc nào trong năm, thì nhận được: – Ân xá 7 năm vào bất cứ ngày nào của tuần cửu nhật; -Một ơn Toàn xá, theo những điều kiện thông thường vào cuối tuần cửu nhật; nhưng nếu tuần cửu nhật chung được tổ chức, thì ơn xá chỉ có thể cho những ai bị luật cản trở không cho phép tham gia.

Những ai muốn làm tuần cửu nhật trước ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, nên bắt đầu vào ngày thứ sáu sau ngày Lễ Chúa Lên Trời hoặc ngày thứ sáu của tuần thứ sáu Lễ Phục Sinh.

Ngày thứ nhất (Thứ Sáu – tuần thứ sáu sau Phục Sinh)

Lạy Chúa Thánh Thần!

Thiên Chúa của Sự Sáng!

Ngài ngự trên trời cao toả ánh sáng tinh tuyền trên chúng con!

Suy niệm Chúa Thánh Thần:

Chỉ có một điều quan trọng là được ơn cứu rỗi đời đời. Chỉ có một điều duy nhất khiến cho chúng ta phải lo sợ là tội lỗi. Tội là kết quả của sự thờ ơ, yếu đuối, nhưng trái lại, Chúa Thánh Thần là Thần Khí của Ánh Sáng, của Sức Mạnh và của Tình Yêu. Với 7 ơn của Chúa Thánh Thần, Ngài soi sáng

tâm trí, ban ý chí cương quyết, và đốt lửa yêu mến Chúa trong trái tim chúng ta. Để chắc chắn được ơn cứu rỗi, chúng ta phải hằng ngày cầu khẩn Chúa Thánh Thần, vì “hơn nữa, có Thần Khí giúp đỡ, chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta”.

Lời nguyện:

Lạy Cha toàn năng và hằng hữu, Cha đã ban ơn tái sinh cho chúng con qua phép rửa bằng nước và Thánh Thần, và tha thứ mọi tội lỗi của chúng con. Cha đã đoái thương ban xuống cho chúng con 7 Ơn Thánh Thần: – Khôn Ngoan – Hiểu Biết – Lo Liệu – Sức Mạnh – Thông Minh – Đạo Đức – Biết Kính Sợ Chúa. Xin cho chúng con được tràn đầy Thánh Thần và sống tận hiến cho Ngài. Amen.

Đọc 1 kinh Lạy Cha – 1 kinh Kính Mừng và 7 kinh Sáng Danh; rồi đọc Kinh Dâng MìnhKinh Xin Bảy Ơn Chúa Thánh Thần. (đọc những Kinh này sau Lời Nguyện mỗi ngày).

 

Kinh Dâng Mình cho Chúa Thánh Thần

(Đọc sau 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kính Mừng, 7 Sáng Danh mỗi ngày)

Lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí của Chúa Cha và Chúa Con, con quỳ gối trước đông đảo chứng nhân thiên đàng, con xin dâng mình con, linh hồn và thân xác con cho Ngài. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa Hằng Hữu, con yêu mến ánh sáng tinh tuyền, sự công minh chính đại và sức mạnh tình yêu của Chúa. Chúa là sức mạnh và là ánh sáng của linh hồn con. Trong Chúa, con sống, hoạt động và hiện hữu. Con ước ao không làm buồn lòng Chúa, do sự bất trung ơn nghĩa với Ngài. Với tất cả tấm lòng, con xin Chúa gìn giữ con khỏi sa phạm tội, dù chỉ là một tội nhẹ xúc phạm đến Ngài. Xin Chúa giữ gìn mọi tư tưởng của con, và cho con luôn biết tìm kiếm Ánh sáng của Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, và tuân theo sự linh ứng của Ngài. Con xin bám gót theo Chúa, dâng chính mình con cho Chúa và xin Ngài, với lòng trắc ẩn, canh giữ con trong cơn yếu đuối.

Ôm ấp vết thương nơi bàn chân cùng năm Dấu Thánh Chúa Giêsu, tin cậy vào Máu Châu Báu Chúa Giêsu, kính mến vết thương nơi cạnh sườn, và trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu, con khẩn cầu Ngài, lạy Thần Khí yêu dấu, Đấng Trợ Giúp của con, xin giữ gìn con trong ân sủng của Ngài để con không làm điều gì lỗi phạm đến Thiên Chúa Ba Ngôi. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đổ tràn hồng ân xuống để con thưa với Ngài mọi nơi mọi lúc rằng: “Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe.” Amen.

Kinh xin Bảy Ơn Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Giêsu Kitô, trước khi về Trời, Chúa đã hứa ban Thánh Thần để hoàn tất công việc của Chúa nơi tâm hồn các Tông đồ và các tín hữu, xin đoái thương ban cùng một Thánh Thần ấy trong con để Ngài hoàn tất nơi tâm hồn con, công việc của hồng ân và tình yêu Ngài.

– Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Khôn Ngoan để con xem thường những sự chóng qua của thế gian này, mà chỉ khao khát những sự tồn tại đời đời.

– Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Thông Minh soi sáng tâm trí con với ánh sáng sự thật của Chúa.

– Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Lo Liệu để con luôn biết chọn con đường chắc chắn làm đẹp lòng Chúa và được hưởng phúc thiên đàng.

– Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Sức Mạnh để con có thể mang thập giá mình bước đi theo Chúa với sự can đảm, và để con có thể vượt qua mọi chướng ngại vật ngăn cản ơn cứu độ Chúa ban cho con.

– Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Hiểu Biết để con có thể biết Chúa và biết con, hầu lớn lên trong ý thức của các thánh.

– Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Đạo Đức để con tìm được ngọt ngào và nhã nhặn trong sự phục vụ Chúa.

– Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Kính Sợ Chúa để con được tràn đầy lòng tôn kính Chúa, và ghê sợ bất cứ điều gì làm buồn lòng Ngài.

– Xin ghi dấu trên con với dấu ấn những người tông đồ chân chính của Chúa, và làm con trở nên sinh động trong mọi sự với Thánh Thần của Chúa. Amen.

Ngày thứ hai (Thứ Bảy – tuần thứ sáu sau Phục Sinh)

Xin Ngài hãy đến, lạy Cha của kẻ khó nghèo!

Xin Ngài hãy đến, kho báu ân sủng bền vững!

Xin Ngài hãy đến, ánh sáng của mọi sự sống!

Suy niệm Ơn Biết Kính Sợ Thiên Chúa:

Ơn Biết Kính Sợ Thiên Chúa dạy chúng ta biết tôn kính quyền năng của Thiên Chúa, để chúng ta không dám phạm bất cứ tội gì xúc phạm đến Chúa. Lòng Kính Sợ Thiên Chúa không phải phát xuất từ việc do sợ bị sa hoả ngục, nhưng từ lòng kính yêu và quy phục của chúng ta đối với Cha Trên Trời. Lòng kính sợ ấy – phát nguồn từ Ơn Khôn Ngoan – giúp chúng ta lánh xa những thú vui trần tục, điều có thể tách biệt giữa chúng ta và Thiên Chúa. “Những người biết kính sợ Thiên Chúa thì có sự chuẩn bị tâm linh, thánh hóa linh hồn của họ để xứng đáng khi đến trước Thánh Nhan Chúa”.

Lời nguyện xin Ơn Biết Kính Sợ Thiên Chúa:

Xin hãy đến, lạy Thần Khí Thánh của Ơn Biết Kính Sợ Thiên Chúa. Xin hãy thấm nhập vào tận cùng trái tim con, là nơi con mời Ngài đến ngự trị. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin luôn luôn ở kề bên con, hầu giúp con tránh xa mọi tội lỗi khiến con xúc phạm đến Ngài. Xin cho con được xứng đáng trong ánh mắt nhân từ của Thiên Chúa là Đấng uy quyền trên thiên đàng, nơi Ngài hằng sống, hằng trị và hiệp nhất với Ba Ngôi Thiên Chúa, nước Cha vinh hiển muôn đời. Amen.

Đọc 1 kinh Lạy Cha – 1 kinh Kính Mừng và 7 kinh Sáng Danh; rồi đọc Kinh Dâng MìnhKinh Xin Bảy Ơn Chúa Thánh Thần.

Ngày thứ ba (Chúa Nhật – tuần thứ bảy sau Phục Sinh)

Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi tuyệt diệu.

Xin viếng thăm những tấm lòng tan nát.

Ban xuống nguồn bình an tươi mát.

Suy niệm Ơn Đạo Đức:

Ơn Đạo Đức giúp chúng ta cảm nhận được từ trong tâm hồn lòng sùng kính đối với Chúa Cha đáng kính yêu. Điều này thúc đẩy giúp chúng ta cảm nghiệm được tình yêu và lòng tôn kính đối với những người và những vật được tuyển chọn theo Thánh ý Ngài, cũng như qua những người đã được Ngài uỷ thác như Mẹ Maria và toàn thể các Thánh, Giáo Hội cùng các nhà lãnh đạo tinh thần, các bậc phụ huynh và các bậc bề trên (tu sĩ), các nhà lãnh đạo quốc gia và chính quyền. Những ai được tràn đầy Ơn Đạo Đức thì sẽ thể hiện việc làm đạo đức theo tôn giáo của họ; họ sẽ tận tâm với trách nhiệm thay vì miễn cưỡng xem điều đó như là một gánh nặng. Họ phục vụ hăng say và nhiệt tình. Vì thế nơi nào có yêu thương, nơi đó có sự phục vụ tận tâm và nhiệt tình.

Lời nguyện xin Ơn Đạo Đức:

Xin hãy đến, lạy Thần Khí Thánh của Ơn Đạo đức, xin chiếm ngự trái tim con. Thắp sáng ngọn lửa yêu mến Chúa trong tâm hồn con, để con chỉ tìm thấy sự mãn nguyện qua ơn Ngài ban, và vì yêu Ngài, con xin tuân phục tất cả mọi đấng bậc có thẩm quyền. Amen.

Đọc 1 kinh Lạy Cha – 1 kinh Kính Mừng và 7 kinh Sáng Danh; rồi đọc Kinh Dâng MìnhKinh Xin Bảy Ơn Chúa Thánh Thần.

Ngày thứ tư (Thứ Hai – tuần thứ bảy sau Phục Sinh)

Người lầm than được lời an ủi ngọt ngào,

Tựa làn gió mát thổi dịu cơn nóng bức,

Lúc phiền muộn lòng khuây khoả khôn nguôi.

Suy niệm Ơn Sức Mạnh:

Ơn Sức Mạnh giúp cho tâm hồn tăng thêm sự kiên trì trước mọi lo sợ, và nhờ sự hỗ trợ của Chúa Thánh Thần mà chúng ta có thể thi hành nhiệm vụ từ khi bắt đầu cho đến lúc hoàn tất. Ơn Sức mạnh tăng thêm ý chí mãnh liệt và nghị lực, giúp chúng ta cố gắng vượt qua những trở ngại và khó khăn, đương đầu với sự nguy hiểm, với sự khinh khi chà đạp của người đời. Ơn Sức Mạnh cũng ban cho ta lòng kiên trì chịu đựng mọi thử thách, cương quyết chẳng than van dù phải trải qua cuộc tử đạo dai dẳng của sự bách hại suốt cả đời người. “Kẻ nào vững lòng tin cho đến cùng thì sẽ được ơn cứu rỗi.”

Lời nguyện xin Ơn Sức Mạnh:

Xin hãy đến, hỡi Thần Khí Thánh của Ơn Sức Mạnh. Xin nâng đỡ tâm hồn con trong lúc khốn cùng, và nghịch cảnh. Xin giúp cho con được luôn giữ lòng thánh thiện. Xin ban cho con nghị lực và lòng dũng cảm để con có thể đương đầu với những tấn công của kẻ thù. Xin giúp con đừng bao giờ bị sa ngã và lìa xa Chúa, Chúa của Con, Đấng Trọn Tốt, Trọn Lành. Amen.

Đọc 1 kinh Lạy Cha – 1 kinh Kính Mừng và 7 kinh Sáng Danh; rồi đọc Kinh Dâng MìnhKinh Xin Bảy Ơn Chúa Thánh Thần.

Ngày thứ năm (Thứ Ba, tuần thứ bảy sau Phục Sinh)

Ôi Ánh Sáng bất diệt!

Ôi Ánh Sáng thần linh!

Xin viếng thăm những tâm hồn thuộc về Chúa

Và tận đáy lòng đổ tràn muôn ánh sáng.

Suy niệm Ơn Hiểu Biết:

Ơn hiểu biết giúp tâm hồn xác định giá trị xác thực của vật chất – sự liên hệ của vật chất đối với Thiên Chúa. Ơn hiểu biết lột trần mặt nạ của vật chất giả tạo, bộc lộ sự hư vô của chúng, đồng thời cho chúng ta thấy mục đích duy nhất của vật chất chỉ là những công cụ dùng để phục vụ Thiên Chúa. Ơn hiểu biết cũng giúp ta thấu hiểu được sự yêu thương và lo lắng của Thiên Chúa cho dù chúng ta đang trải qua những khó khăn, thử thách. Ơn hiểu biết hướng dẫn chúng ta ghi nhớ phải luôn tôn vinh Chúa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống hằng ngày. Qua ơn soi sáng, chúng ta sẽ biết xếp đặt ngăn nắp công việc theo thứ tự trước sau, nhưng việc thờ phượng Thiên Chúa phải ưu tiên trên hết tất cả mọi công việc. Ơn Hiểu Biết là một suối nguồn sự sống cho người có được ơn này.

Lời nguyện xin Ơn Hiểu Biết:

Xin hãy đến, hỡi Thần Khí Thánh của Ơn Hiểu Biết. Xin cho con có thể nhận thức được thánh ý của Chúa Cha; cho con nhìn thấy giá trị hư không nơi của cải trần gian, hầu con nhận ra sự phù hoa, hư ảo của chúng; để chỉ dùng vật chất làm vinh danh Cha, và giúp cho sự cứu rỗi của linh hồn con, vì danh Ngài cao trọng trên hết mọi sự và Ngài là phần thưởng cao quý muôn đời của con. Amen.

Đọc 1 kinh Lạy Cha – 1 kinh Kính Mừng và 7 kinh Sáng Danh; rồi đọc Kinh Dâng MìnhKinh Xin Bảy Ơn Chúa Thánh Thần.

Ngày thứ sáu (Thứ Tư, tuần thứ bảy sau Phục Sinh)

Nếu Chúa lấy đi nguồn hồng ân,

Không một lòng ai còn thanh sạch,

Những tốt lành trở nên xấu xa.

Suy niệm Ơn Thông Minh:

Ơn Thông Minh là phần thưởng của Chúa Thánh Thần ban xuống, hầu giúp chúng ta thấu hiểu được ý nghĩa chân thật về sự thánh thiện của tôn giáo chúng ta. Đức tin giúp chúng ta hiểu biết điều này nhưng phải nhờ có Ơn Khôn Ngoan thì chúng ta mới hiểu rõ được giá trị và sự khao khát muốn học hỏi thêm về ơn này. Ơn Thông Minh làm cho chúng ta nhận định sâu xa hơn về ý nghĩa của sự trung thực, qua đó chúng ta có thể nhận định được tính chất mới mẻ trong đời sống tốt lành, thánh thiện. Đức tin của chúng ta có thể mai một và trở nên thụ động, nhưng một khi đã cảm nghiệm được về lối sống thánh thiện thì điều này sẽ đánh động tâm linh chúng ta, và những chứng cớ hiển nhiên sẽ giúp tăng đức tin thêm mạnh mẽ; từ đó chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy “xứng đáng đồng hành với Chúa trong sự hoan lạc và hiểu biết về Chúa mạnh mẽ hơn.”

Lời nguyện xin Ơn Thông Minh:

Lạy Chúa, xin Ngài ban cho con ơn Thông Minh, và soi sáng trí tuệ con để con có thể hiểu biết và vững tin vào mầu nhiệm của ơn cứu độ. Xin cho con được lãnh nhận ánh sáng tinh tuyền muôn đời của Ngài; và qua ánh hào quang rực rỡ, xin cho con được thấy rõ hình ảnh của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

Đọc 1 kinh Lạy Cha – 1 kinh Kính Mừng và 7 kinh Sáng Danh; rồi đọc Kinh Dâng MìnhKinh Xin Bảy Ơn Chúa Thánh Thần.

Ngày thứ bảy (Thứ Năm, tuần thứ bảy sau Phục Sinh)

Xin chữa lành mọi thương tích chúng con.

Sức mạnh con, Ngài canh tân đổi mới.

Lòng khô cằn, hồng ân xin mưa xuống.

Vết tội nhơ, Ngài tẩy rửa trắng ngần.

Suy niệm Ơn Biết Lo Liệu:

Ơn Biết Lo Liệu ban cho tâm hồn có được sự khôn ngoan siêu nhiên và có thể phán đoán nhanh chóng và đúng đắn điều gì cần phải làm, đặc biệt là trong những trường hợp phức tạp. Ơn Biết Lo Liệu cùng một căn bản có sẵn từ Ơn Hiểu Biết và Ơn Thông Minh, qua vô số trường hợp phải đương đầu trong bổn phận đời sống hằng ngày của các bậc phụ huynh, giáo sư, công chức và tín hữu Kitô giáo. Ơn Biết Lo Liệu là bản năng siêu nhiên, là một kho tàng vô giá trên bước đường tìm ơn cứu rỗi. “Trên tất cả mọi sự, chúng ta phải cầu nguyện với Đấng Tối Cao, để Ngài hướng dẫn chúng ta trong đường chân lý của Ngài.”

Kinh nguyện xin Ơn Biết Lo Liệu:

Xin hãy đến, lạy Thần Khí Thánh của Ơn Biết Lo Liệu. Xin giúp và hướng dẫn con trong mọi nẻo đường, để con luôn làm theo Thánh Ý Chúa. Xin cho trái tim con luôn biết hướng thiện; lánh xa mọi sự dữ. Xin dẫn dắt con theo đường chính trực của giới răn Chúa đến mục đích của sự sống đời đời mà con hằng mong ước. Amen.

Đọc 1 kinh Lạy Cha – 1 kinh Kính Mừng và 7 kinh Sáng Danh; rồi đọc Kinh Dâng MìnhKinh Xin Bảy Ơn Chúa Thánh Thần.

Ngày thứ tám (Thứ Sáu – tuần thứ bảy sau Phục Sinh)

Xin uốn nắn tâm hồn và ý chí cứng cỏi,

Làm tan chảy băng giá, sưởi ấm tâm hồn khô lạnh,

Bước chân xa lạc, xin dẫn lối đưa về.

Suy niệm Ơn Khôn Ngoan:

Bao gồm tất cả những ơn khác, như bác ái bao gồm nhiều nhân đức khác, vì thế Ơn Khôn Ngoan là một ơn hoàn hảo nhất. Về ơn Khôn Ngoan được viết như sau: “Tất cả sự tốt lành đến với tôi cùng với nàng, mọi sự giàu sang không kể xiết qua tay nàng”. Chính Ơn Khôn Ngoan đã làm đức tin của chúng ta được vững mạnh, niềm hy vọng được bền vững, lòng nhân ái được toàn mỹ, và giúp chúng ta rèn luyện nhân đức đạt đến tột đỉnh. Ơn Khôn Ngoan soi sáng cho tâm trí biện phân và ước muốn điều thánh thiện, nếu chúng ta coi trọng những điều thế gian ưa thích, thì chúng ta sẽ đánh mất Đấng Cứu Độ. Thánh Giá Chúa Giêsu mang lại sự ngọt ngào linh thiêng như lời Chúa phán: “Hãy vác thánh giá mà theo Ta, vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng.”

Kinh nguyện xin Ơn Khôn Ngoan:

Xin hãy đến, lạy Thần Khí Thánh của Ơn Khôn Ngoan. Xin tỏ cho tâm hồn con thấy sự mầu nhiệm của những điều thuộc về Nước Trời, vượt xa sự vĩ đại, quyền năng và vẻ đẹp của trần gian này. Xin dạy cho con biết yêu mến những điều thuộc về thiên đàng trên tất cả niềm vui, mãn nguyện của trần gian. Xin giúp cho con đạt được và làm chủ những điều này mãi mãi. Amen.

Đọc 1 kinh Lạy Cha – 1 kinh Kính Mừng và 7 kinh Sáng Danh; rồi đọc Kinh Dâng MìnhKinh Xin Bảy Ơn Chúa Thánh Thần.

Ngày thứ chín (Thứ Bảy – tuần thứ bảy sau Phục Sinh)

Trên người sám hối và thờ kính Chúa,

Bảy ơn đầy tràn Ngài tuôn đổ,

Lúc xa trần thế được niềm an ủi,

Sống với Ngài đời đời nơi thiên quốc,

Niềm vui vô tận chẳng hề vơi.

Suy niệm những Hoa Trái của Chúa Thánh Thần:

Bảy ơn Chúa Thánh Thần làm hoàn hảo những nhân đức siêu nhiên giúp chúng ta thực hành các ơn này vâng phục theo sự linh ứng của Thiên Chúa. Khi chúng ta lớn lên trong hiểu biết và yêu mến Chúa dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, sự phục vụ của chúng ta trở nên thành tâm và quảng đại hơn, và việc thực hành các nhân đức được hoàn hảo hơn. Những hành động của các nhân đức ấy cho tâm hồn chúng ta được tràn đầy niềm vui và an ủi. Đây chính là Hoa Trái của Chúa Thánh Thần. Những Hoa Trái này khiến cho việc thực hành nhân đức có sức lôi cuốn hơn và trở nên động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho những nỗ lực lớn lao hơn trong việc phục vụ Chúa, phục vụ Đấng thống trị mọi loài.

Lời nguyện xin Hoa Trái Thánh Thần:

Xin hãy đến, hỡi Thần Khí Chúa, xin đổ tràn đầy tâm hồn con những hoa quả thiên đàng là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ của Chúa, để con không bao giờ cảm thấy chán nản khi phục vụ Chúa, nhưng tiếp tục trung thành vâng phục theo sự linh ứng của Chúa để được hưởng sự thông hiệp đời đời trong tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

Đọc 1 kinh Lạy Cha – 1 kinh Kính Mừng và 7 kinh Sáng Danh; rồi đọc Kinh Dâng MìnhKinh Xin Bảy Ơn Chúa Thánh Thần.

GIFTS OF THE HOLY SPIRIT:

– Wisdom (Khôn ngoan giúp ta phân biệt điều phải trái)

– Understanding (Hiểu Biết giúp ta hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo-hội dạy)

– Counsel (Lo Liệu giúp ta giải quyết mọi khó khăn trong đời sống)

– Fortitude (Sức Mạnh giúp ta chu toàn việc bổn phận và vượt qua mọi khó khăn)

– Knowledge (Thông Minh giúp ta nhận ra thánh ý Chúa)

– Piety (Đạo Đức giúp ta tin yêu Chúa và giúp đỡ anh em)

– Fear of the Lord (Kính Sợ Thiên Chúa giúp ta tôn kính sự công bằng và quyền phép Chúa và sợ làm phiền lòng Ngài.)

FRUITS OF THE HOLY SPIRIT:

– Charity (Bác ái giúp ta làm mọi việc vì lòng mến Chúa)

– Joy (Hoan lạc giúp ta nhận biết lòng nhân từ của Chúa)

– Peace (Bình an là kết quả của niềm vui, làm cho ta được thư thái)

– Patience (Nhẫn nại giúp ta chịu đựng những nghịch cảnh ở đời và những đau khổ do sự chết gây nên)

– Benignity (Nhân hậu thôi thúc ta làm sự lành cho mọi người)

– Goodness (Hoà nhã phát sinh do lòng nhân từ trong lời nói và trong việc làm)

– Longanimity (Nhẫn nại làm ta kiên nhẫn chịu đựng lâu dài dù không có những khích lệ bên ngoài)

– Mildness (Hiền lành giúp ta kìm hãm nóng giận)

– Faith (Tin tưởng giúp ta trung thành, thẳng thắn trong những giao tế với mọi người)

– Modesty (Khiêm Tốn làm phát sinh điều độ, chừng mực trong hành động bên ngoài)

– Continency (Tiết độ giúp ta chế ngự những dục vọng)

– Chastity (Trong sạch giúp canh phòng ngũ quan để chúng không trở nên dịp tội cho ta; giúp ta coi than xác mình và thân xác người khác như đền thờ Chúa Thánh Thần.)