Lạy Chúa Giêsu Kitô, trước khi về Trời, Chúa đã hứa ban Thánh Thần để hoàn tất công việc của Chúa nơi tâm hồn các Tông đồ và các tín hữu, xin đoái thương ban cùng một Thánh Thần ấy trong con để Ngài hoàn tất nơi tâm hồn con, công việc của hồng ân và tình yêu Ngài.
– Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Khôn Ngoan để con xem thường những sự chóng qua của thế gian này, mà chỉ khao khát những sự tồn tại đời đời.
– Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Thông Minh soi sáng tâm trí con với ánh sáng sự thật của Chúa.
– Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Lo Liệu để con luôn biết chọn con đường chắc chắn làm đẹp lòng Chúa và được hưởng phúc thiên đàng.
– Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Sức Mạnh để con có thể mang thập giá mình bước đi theo Chúa với sự can đảm, và để con có thể vượt qua mọi chướng ngại vật ngăn cản ơn cứu độ Chúa ban cho con.
– Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Hiểu Biết để con có thể biết Chúa và biết con, hầu lớn lên trong ý thức của các thánh.
– Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Đạo Đức để con tìm được ngọt ngào và nhã nhặn trong sự phục vụ Chúa.
– Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Kính Sợ Chúa để con được tràn đầy lòng tôn kính Chúa, và ghê sợ bất cứ điều gì làm buồn lòng Ngài.
– Xin ghi dấu trên con với dấu ấn những người tông đồ chân chính của Chúa, và làm con trở nên sinh động trong mọi sự với Thánh Thần của Chúa. Amen.