(Đọc sau 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kính Mừng, 7 Sáng Danh mỗi ngày)

Lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí của Chúa Cha và Chúa Con, con quỳ gối trước đông đảo chứng nhân thiên đàng, con xin dâng mình con, linh hồn và thân xác con cho Ngài. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa Hằng Hữu, con yêu mến ánh sáng tinh tuyền, sự công minh chính đại và sức mạnh tình yêu của Chúa. Chúa là sức mạnh và là ánh sáng của linh hồn con. Trong Chúa, con sống, hoạt động và hiện hữu. Con ước ao không làm buồn lòng Chúa, do sự bất trung ơn nghĩa với Ngài. Với tất cả tấm lòng, con xin Chúa gìn giữ con khỏi sa phạm tội, dù chỉ là một tội nhẹ xúc phạm đến Ngài. Xin Chúa giữ gìn mọi tư tưởng của con, và cho con luôn biết tìm kiếm Ánh sáng của Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, và tuân theo sự linh ứng của Ngài. Con xin bám gót theo Chúa, dâng chính mình con cho Chúa và xin Ngài, với lòng trắc ẩn, canh giữ con trong cơn yếu đuối.

Ôm ấp vết thương nơi bàn chân cùng năm Dấu Thánh Chúa Giêsu, tin cậy vào Máu Châu Báu Chúa Giêsu, kính mến vết thương nơi cạnh sườn, và trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu, con khẩn cầu Ngài, lạy Thần Khí yêu dấu, Đấng Trợ Giúp của con, xin giữ gìn con trong ân sủng của Ngài để con không làm điều gì lỗi phạm đến Thiên Chúa Ba Ngôi. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đổ tràn hồng ân xuống để con thưa với Ngài mọi nơi mọi lúc rằng: “Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe.” Amen.