TRÁNH HIẾU KỲ

Lời Vàng:

Chân phước Maria Barthélemia khuyên:  Hãy để ý đến thời giờ, đừnng bỏ qua dịp nào không làm việc lành.  Hãy xa lánh những cuộc đàm thoại lâu dài, vì nó làm xao lãng tâm hồn, khó kết hợp với Chúa giữa nơi nhộn nhịp.  Xa tránh tánh hiếu kỳ, vì nó là nguồn mối bận tâm.  Tại sao chúng ta thích xen vào những việc không can hệ đến mình.

Kinh Thánh:

Đừng hiếu kỳ tìm hiểu lắm chuyện, nhất là những câu chuyện không liên quan đến mình.

Giáo Phụ:

Thánh Grêgôriô nói:  Tính hiếu kỳ làm một tật xấu nguy hiểm.  Nếu đem trí khôn quan sát hành động người khác để phỏng đoán tư tưởng họ, nó sẽ ngăn cản trí khôn nhận ra những cảm thức riêng của mình.  Do đó, con người không tự biết mình, và tìm biết cái không liên hệ đến mình.  Biết giá trị người khác mà không biết địa vị của mình.