ĐỨC TRONG SẠCH

Lời Vàng:

Chân phước Rita Cascia:  Phương thế chắc chắn nhất để chống lại cám dỗ về đức trong sạch, là đừng săn sóc thân xác và đừng nuông chiều thân xác.

Kinh Thánh:

Thưa anh em, vì lòng từ bi Thiên Chúa, tôi nài xin anh em hiến thân xác làm của lễ hy sinh sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa để nên lễ vật xứng hợp.  Đừng theo thói thế gian, nhưng hãy canh tân tâm hồn để minh chứng Thánh ý Chúa tốt lành, thích hợp và hoàn hảo.

Giáo Phụ:

Hãy biến thân xác thành của lễ sống động, nghĩa là hiến cho việc đạo đức, vì xác thịt hiến cho sự dữ sẽ thành của lễ chết.

Thánh Basiliô:

Phải hành hạ xác thịt, phải khuất phục xác thịt như chế ngự một con thú dữ.

Tertulien:

Xác thịt không là thù nghịch chúng ta, vì chế ngự bản năng xấu là chữa lành xác và là yêu xác vậy.