BẢN TUYÊN NGÔN
MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

  • Điều 1: Lạy Đức Mẹ Sầu Bi, chúng con tình nguyện gia nhập vào Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, để kết hợp tâm hồn chúng con với Trái Tim vẹn sạch của Mẹ, hầu kéo muôn ơn phước cho con cháu và gia đình chúng con.
  • Điều 2: Chúng con hứa trung thành yêu mến Hội lành này, vì Hội có tôn chỉ và mục đích đào tạo chúng con trở thành những người mẹ gương mẫu.
  • Điều 3: Chúng con hứa noi gương Mẹ khiêm nhường, kính trọng nhau và tương thân tương ái, như những đứa con cùng một đại gia đình.
  • Điều 4: Chúng con siêng năng dự Hội hàng tháng, để nghe Cha Linh Hướng chỉ giáo và thọ lãnh phước lành Chúa ban.
  • Điều 5: Chúng con hứa trung tín vâng giữ lời giáo huấn, với thiện chí trở nên những Bà Mẹ Công Giáo thánh thiện.
  • Điều 6: Chúng con hứa sốt sắng nguyện cầu trước ngai ân sủng, để chu toàn nhiệm vụ làm vợ và làm mẹ gia đình.
  • Điều 7: Chúng con hứa noi gương Thánh Mônica, dùng lời cầu nguyện và nước mắt đưa chồng con xiêu lạc trở về cùng Chúa, và noi gương Thánh Anê Lê Thị Thành, dùng của cải công sức và cả mạng sống phục vụ Giáo Hội.
  • Điều 8: Chúng con hứa sẽ nên Tông đồ đắc lực trong gia đình chúng con, gia đình chị em chúng con và khắp vùng lân cận.
  • Điều 9: Chúng con hứa hoạt động cho Hội tiến triển mạnh mẽ về mặt tinh thần, hầu góp phần vinh quang cho Giáo Hội Công Giáo.
  • Điều 10: Là người mẹ Công Giáo, phải có những đức tính cao quí của Đức Bà Maria, là Mẹ của các bà mẹ. Chúng con hứa luôn vui sống dưới mệnh lệnh của Đấng Bản Quyền, và Ban Linh Hướng lãnh đạo chúng con, để hành động đúng theo tinh thần của Hội. Trông ơn Thánh Mẫu phù trì, chúng con biết điều khiển con thuyền gia đình đến chốn bình an.

Chú ý:
Đọc Bản Tuyên Ngôn những khi này:
1- Ngày vào Hội.
2- Ngày tĩnh tâm thường niên.