Chúa Nhật 5 Mùa Chay – B

1. Nhập Lễ: Con Bước Lên Bàn Thờ (red book page 67) – YouTube
2. Đáp Ca: Thánh Vịnh 50MP3
3. Dâng Lễ: Thân Lúa Miến (red book page 134) – YouTube
4. Hiệp Lễ: Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai (red book page 238) – YouTube
5. Kết Lễ: Giuse Bầu Cử (red book page 344)