SẮC CHỈ TÒA THÁNH

PIÔ IX GIÁO TÔNG
ĐỂ KỶ NIỆM MUÔN ĐỜI

Các Đức Giáo Hoàng La Mã đã đề cao và ban nhiều đặc ân xá riêng cho những Hội lành có mục đích làm việc đạo đức và bác ái Công Giáo.

Vì vậy con yêu dấu của Ta là Théodore Ratisbonne, Linh mục Địa phận Ba Lê đã ước ao xin Ta thương ban cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, thiết lập tại đền Đức Mẹ Sion ở Ba Lê được chính thức đặt lên thành Tổng Hội (TH), và Ta ưng chuẩn lời khẩn cầu ấy. Bởi vậy, Ta theo gương các Đức Giáo Hoàng, ân xá cho kẻ lĩnh nhận Chiếu Thư này, và Ta tuyên bố tha hết các vạ tuyệt thông, vạ cấm chỉ hay các hình phạt của Giáo Hội, bất cứ bằng cách nào hay vì lý do gì mà những kẻ ấy phải chịu.

Chiếu theo nội dung chiếu thư này, Ta lấy quyền Giáo Hoàng thiết lập Hội Các Bà Mẹ Sion ở Ba Lê thành Tổng Hội có tất cả quyền lợi, các đặc ân, các danh dự và các quyền ưu tiên sẵn có và đã có, không trừ một lợi khoản nào.

Chiếu theo Sắc Chỉ, lấy quyền Tòa Thánh ban quyền vĩnh viễn cho Linh Mục Linh Hướng của T.H. được nhận vào T.H. này tất cả những Hội thiện nào có cùng một tên và một tôn chỉ, hoặc thiết lập ở Ba Lê, hay trong các Địa phận khác với điều kiện, là phải được các Đấng Bản Quyền ban phép và phải tuân giữ các điều luật Đức Giáo Hoàng Clémenté VIII đã công bố, được phép thông cho tất cả và mỗi Hội nói trên những ân xá, những ơn tha tội cùng miễn xá đền tội mà Tòa Thánh đã ban cho Hội. Ta thành lập Tổng Hội, và giúp đỡ các Hội ấy được thông công các đặc ân khác có thể được truyền thông.

Ta ban Chiếu Chỉ này như là những Sắc dụ vĩnh cửu, và có hiệu quả tuyệt đối với những đương sự, bây giờ mãi mãi về sau.

Vậy các Vị Giám Mục Thẩm phán, các vị Khâm Sai và các Vị Hồng Y của Tòa Thánh La Mã có nhiệm vụ giải thích theo đúng tinh thần Chiếu thư này, không được phán đoán và thuyết minh xuyên tạc. Bất cứ điều gì giải thích không đúng với nội dung Chiếu thư này, vì ngộ nhận hay hữu ý, sẽ không có giá trị, mặc dầu người giải thích là ai hay có quyền bính nào. Những Hiến pháp, những Sắc dụ của Tòa Thánh hay những điều đoan ước ghi trong chính Hội nói trên, những quy chế, những đặc ân, những thông điệp của Tòa Thánh, tất cả dầu đã được ưng chuẩn, xác nhận hay tái chuẩn sẽ mất hiệu lực nếu trái với bản văn này.

Làm tại La Mã ngày 11-3-1856
P.D. Card. Macchi
J.B. BRANCALEONI CASTELLANI, Subst.