PHI LỘ

Khi một chiếc tàu bị bão đẩy vào cồn cát, tất cả mọi người cố sức giải nguy, tìm phương cách đưa tàu vượt qua trở ngại và được nổi trên mặt nước.

Với tư cách hành khách khiêm hạ, chúng tôi mạn phép góp chút công với bao cánh tay dõng dạc, hy vọng đẩy lùi những nguy cơ đang đe dọa xã hội. Các bậc anh tài xây dựng khoa học, luật pháp, mỹ thuật, văn chương, phần chúng tôi hướng ngay về tâm hồn các bà mẹ.

Chính đây là nguồn phát sinh những ảnh hưởng hữu hiệu nhất cho công cuộc giáo dục con cháu, xây dựng nền luân lý gia đình và bảo đảm sự hưng thịnh Quốc Gia. Nhiều nhà thức thời đã xác nhận chân lý ấy.

Ngày nay chân lý ấy đã trở nên đề tài cho bao nhiêu tác phẩm giá trị.

Trong tập sách nhỏ này, thông qua phần lý thuyết, chúng tôi chỉ nhấn mạnh thực hành. Đây là cuốn sách biên soạn theo cuộc sinh hoạt đặc biệt của Tổng Hội các Bà Mẹ Công Giáo, sáng lập tại Nhà Nguyện Đức Mẹ Sion ở Ba Lê do Sắc Chỉ Tòa Thánh đề ngày 11-3-1856, từ đó hội lan ra nhanh chóng khắp toàn cầu. Mục đích Hội là phối hợp Các Bà Mẹ Công Giáo trong một tâm tình, một âu lo, và một tư tưởng cùng nhau chung lời cầu nguyện kéo các ơn lành bởi trời xuống cho con cháu, cho gia đình, xã hội, cùng Giáo Hội. Hiện thời Hội đã có trên hai triệu Hội viên và con số ấy sẽ cứ lên mãi. Bấy nhiêu bà mẹ đem hết tâm hồn đạo đức, hợp lời thiết tha cầu nguyện chắc chắn Hội sẽ thâu thập được nhiều ơn phúc, nhiều mối hy vọng và nhiều nguồn an ủi. Khi một bà mẹ cầu nguyện cho con, tâm hồn bà rung động mãnh liệt và nhiệt thành khôn tả. Tiếng kêu van của bà mẹ trong Phúc Âm đã cảm động lòng Đức Chúa Giêsu và đã nhận được phép lạ của Người.

Nếu lời cầu của một bà mẹ mà còn có hiệu quả như thế, thì những lời cầu nguyện của muôn triệu bà mẹ hợp nhau trong tình yêu Chúa sẽ càng có giá trị ngần nào nữa. Với sự hợp nhất thánh thiện ấy, tổng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo có một sức sống mãnh liệt, ngày nào cũng ghi thêm những kết quả lạ lùng. Từ khắp bốn phương vang lên những tiếng tri ân của Các Bà Mẹ Công Giáo. Các vị lãnh đạo tinh thần đồng xác nhận như thế. Để củng cố Hội rất tốt lành này, để duy trì đường lối sinh hoạt dưới sự điều khiển chung, chúng tôi ân cần gởi đến Các Bà Mẹ Công Giáo cuốn Thủ Bản, cốt ý nuôi dưỡng lòng đạo đức, nâng đỡ chí can trường cùng thúc đẩy niềm tin tưởng của Quí Bà. Chúng tôi khiêm tốn kính dâng Thủ Bản này cho Đức Mẹ Sion, Bà Mẹ của các người làm mẹ. Nhờ Mẹ chúc lành, quyển sách nhỏ này sẽ đem lại nhiều kết quả.

 

Lm. P. Nguyễn Văn Truyền
Tổng linh hướng tiên khởi Việt Nam