9. TUYÊN HUẤN, BÁO CHÍ

Điều XVI.
1. TUYÊN HUẤN có nghĩa là tuyên truyền huấn luyện.

Đành rằng vấn đề tuyên truyền cổ động cho Hội ngày càng phong phú, được phát triển mạnh khắp đó đây, cho các bà mẹ có ý thức rõ về thiên chức và trách nhiệm Thiên Chúa ký thác cho mình, song việc huấn luyện đào tạo cán bộ nòng cốt chỉ đạo là tối quan trọng, không có không được.

Vì lý do ấy, Linh mục Linh Hướng Hạt cũng như các Cha xứ thường tổ chức buổi họp mặt, mời Ban Chấp Hành và Toán Trưởng luân phiên về địa điểm thuận tiện. Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, dưới sự hướng dẫn của những Linh mục có nhiều kinh nghiệm.

2. Báo Mẹ Hiền ra mỗi đầu tháng với mục đích cung cấp tài liệu học hỏi cũng là nhịp cầu cho các Chi Hội thường xuyên liên lạc với nhau. Nơi đây nhận lấy những vui buồn của Quý Hội viên. Học tập công tác của nhau, báo Mẹ Hiền cần nhiều cây bút hy sinh phụng sự cho Hội, xin liên lạc với VĂN PHÒNG HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO, tại văn phòng Giáo xứ Tân Định, điện thoại: 38290093. Nhờ đó, Hội có một cơ quan dồi dào tài liệu, tin tức và cảm thông, chia sẻ kinh nghiệm sống đức tin.

Hội có phát hành nguyệt san Mẹ Hiền mỗi đầu tháng.