Giờ Lễ / Mass Time

Tiếng Việt (in Vietnamese)
Chúa Nhật: 11:30 am
Ngày thường:
+Thứ Hai, Ba, Năm, Sáu:  6 pm
+Thứ Bảy: 8 am

Tiếng Anh (in English)
Sunday Mass:
– Saturday: 4 PM
– Sunday: 9 AM, 5 PM
Daily Mass:
– Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday: 9 AM
– Thursday: 7:30 AM

Mọi thông tin, xin gửi về văn phòng giáo xứ:
Địa chỉ: 
St. Jude Church
4100 Lyell Road
Rochester, NY 14606

Giờ hành chánh:   Thứ Hai – Thứ Sáu : 9AM – Noon
Điện thoại: 585-247-4322
Email: theparishoftheholyfamily@rochester.rr.com
Website: theparishoftheholyfamily.org

The Holy Family (Image by Catholic Tradition)