4. SINH HOẠT CỦA HỘI
Điều XI.  Ngoài vấn đề tu thân và giáo dục con cháu theo tinh thần Tin Mừng, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo còn chú tâm đến hai điểm chính sau đây:

I. Hoạt Động Tông Đồ
Mỗi Hội viên tùy khả năng và hoàn cảnh gia đình, tận tụy giúp Linh mục dạy giáo lý, rửa tội cần kíp cho trẻ con hoặc người lớn gần chết, rước Cha đi kẻ liệt và giúp họ trong giờ sau hết.

Kết nghĩa với người không Công giáo để giúp họ nhận biết Chúa.

Nuôi Chủng Sinh nghèo, phục vụ họ đạo, thêu may đồ lễ và vui lòng phụng sự tùy bề trên định đoạt.

II. Hoạt Động Xã Hội
Ai ai cũng công nhận nơi nào vắng bóng người mẹ, nơi ấy còn âu sầu đau khổ. Vì thế, Các Bà còn tùy sức giúp đỡ cô nhi quả phụ, gia đình đông con túng thiếu, các viện dưỡng lão, thương binh.

Tóm lại, nơi nào lâm nạn đau khổ thì Các Bà đến thăm viếng với của ít lòng nhiều.