NGHI THỨC NHẬP HỘI
(Sau Phúc Âm nếu có Thánh Lễ)

1. Sau một thời gian tập sự để hiểu biết mục đích và tôn chỉ của Hội, hôm nay chị em hãy vui mừng vì đã tĩnh tâm, dọn mình xưng tội rước lễ sốt sắng, có ý hưởng nhờ Đại xá Đức Giáo Hoàng ban ngày vào Hội, thông công việc lành của Nhà Dòng Đức Mẹ Sion, Trung Ương Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và lời cầu nguyện của Các Bà Mẹ trong Địa Phận cũng như toàn thế giới.

2. Các chị em nhập Hội đứng tại chỗ hoặc đứng bao quanh cung thánh, một chị cầm cờ đoàn đứng giữa. Trong khi làm phép cờ đoàn và phù hiệu, hát một bài ca ngợi về Đức Mẹ. Ban Chấp Hành lo giúp chị em giữ trật tự, trang nghiêm khi lên cũng như lúc xuống về chỗ mình.

3. Trước khi làm phép cờ đoàn, trao phù hiệu và cử hành nghi thức nhập Hội, Cha Linh Hướng có mấy lời với các Hội viên, rồi hỏi:
– Cha Linh Hướng: Chị em thân mến, chị em đến đây để xin ơn gì?
– Hội Viên: Thưa Cha, chúng con đến đây để xin gia nhập Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, chính Đức Thánh Cha Piô IX đã lập và chúc lành: Xin Thiên Chúa khấng ban cho Giáo Hội có nhiều người Mẹ thánh.
– Cha Linh Hướng: Chị em có nhận định rõ ràng mục đích và tôn chỉ của Hội chưa?
– Hội Viên: Chúng con đã nhận định rõ ràng, Hội lành này sẽ đào tạo chúng con nên những người Mẹ thánh, gia đình chúng con sẽ trở nên trung tâm của sự thánh, để cung cấp cho Giáo Hội nhiều đứa con ngoan hiền đức hạnh.
– Cha Linh Hướng: Chị em có công nhận người mẹ là phản ảnh của Thiên Chúa không?
– Hội Viên: Chúng con tất cả đều công nhận, vì thế, từ nay chúng con cố gắng thánh hóa bản thân, để truyền thông lòng mến Chúa cho con cái và phổ biến sự tốt lành của Chúa vào trong các tâm hồn.
– Cha Linh Hướng: Chị em thân mến, tôi khuyên chị em hãy nhớ: Người mẹ là linh mục trong gia đình, hằng ngày phải cầu nguyện cho chồng con, hằng ngày phải hiến tế cho Chúa những nỗi vui buồn. Ngoài ra người mẹ có bổn phận làm việc tông đồ mở mang Nước Chúa, góp phần vinh quang cho Giáo Hội như những Bà Mẹ Thánh thời xưa.
Vậy tôi vui lòng nhận chị em vào sổ đoàn viên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Tôi cũng noi gương Đức Giáo Hoàng Piô IX cầu chúc cho Giáo xứ chị em có nhiều Bà Mẹ thánh thiện.

LÀM PHÉP CỜ ĐOÀN
X. Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa.
Đ. Là Đấng tạo thành trời đất.
X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng Cha.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Hội Thánh Chúa được xếp đặt tổ chức một đạo binh dàn trận. Xin Chúa chúc phúc cho lá cờ này, để những kẻ chiến đấu cho Chúa là Chúa các đạo binh, dưới bóng cờ này, được chiến thắng mọi kẻ thù hữu hình và vô hình ở đời này, để sau cuộc chiến thắng được khải hoàn về thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
(Rảy nước Thánh)

LÀM PHÉP PHÙ HIỆU
X. Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa.
Đ. Là Đấng tạo thành trời đất.
X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng Cha.
Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúa đã ban phép cho chúng con mang những phù hiệu này để khi nhìn thấy, chúng con nhớ đến những cố gắng mà chúng con phải làm để được xứng đáng mang lấy. Xin Chúa chúc lành và thánh hóa những phù hiệu này. Xin Chúa ban cho những ai cung kính mang phù hiệu này mà tưởng nhớ tới Chúa, thì được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiển vĩnh cửu đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
(Rảy nước Thánh trên phù hiệu)