MẪU BÁO CÁO CỦA CÁC TOÁN TRƯỞNG

– Quí danh Toán Trưởng và Thư Ký
– Toán của Chị tên Thánh là gì?
(Têrêsa……….. Anê………..)
– Hội viên có đoàn kết tương thân tương ái?
– Tổng số Hội viên? Số Hội viên đi họp?

1- THÁNH HÓA BẢN THÂN
– Có giữ lễ Chúa Nhật, kinh sáng tối?
– Có năng rước lễ và viếng Mình Thánh Chúa?
– Có ngắm đàng Thánh Giá và giữ thứ sáu, thứ bảy đầu tháng?
– Có nhớ: Ai không biết cầu nguyện là không biết sống?

2- THÁNH HÓA GIA ĐÌNH
– Chị có giúp con cháu xưng tội rước lễ cho sốt sắng.
– Dọn nơi tôn thờ Chúa cho xứng đáng?
– Lần chuỗi và đọc kinh chung với con cái?
– Giải nghĩa Tin Mừng, hạnh thánh, giáo lý cho con hiểu?
– Loại trừ sách báo đồi trụy, hình ảnh xấu?
– Dạy con ăn mặc kín đáo, nết na?
– Ghi dấu Thánh Giá trên trán con khi dọn mình đi ngủ?
– Năng xin lễ cầu xin ơn chết lành cho gia đình?
– Có cầu nguyện cho gia đình chồng con chăng?

3- CÔNG TÁC TÔNG ĐỒ
– Thăm viếng an ủi gia đình trễ nãi, rối rắm?
– Gây thiện cảm với đồng bào lương giáo?
– Dạy giáo lý, rửa tội người gần chết?
– Ủng hộ Chủng Viện, nuôi Chủng Sinh nghèo?
– Ủy lạo nạn nhân gia đình túng nghèo?
– Giúp Cha Sở khi Người cần đến?
– Chị có kính trọng Cha Sở là sứ giả Chúa gởi đến chăng?