1. HỘI VIÊN GIA NHẬP

Điều X.  Các Bà đã lập gia đình, đặc biệt là các bà mẹ trẻ và quý chị chuẩn bị hôn nhân nên sốt sắng ghi tên vào Hội với một niềm tin tưởng:

  1. Để cùng nhau học hỏi, chung lời cầu nguyện xin ơn thánh hóa bản thân, trở nên những người mẹ đảm đang gương mẫu mà tất cả gia đình đều hướng về.
  2. Để cùng chung sức đắp xây những tòa nhà tinh thần hùng mạnh, mà xã hội cần nương tựa vào đấy.
  3. Để góp công xây dựng một lực lượng đạo đức sâu rộng, toàn những người mẹ hiền đi tiên phong điều khiển bắt nguồn từ trung tâm gia đình.
  4. Để quyết một lòng củng cố và duy trì nền tảng gia đình, cùng đào tạo những phần tử hữu ích.
  5. Để bảo tồn con tim của người mẹ thánh, dù đi phương trời nào, dù ở địa vị nào, con cháu chẳng hề lãng quên công ơn cao cả của người mẹ.