CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

KINH KHAI MẠC

1. Dấu Thánh Giá

2. Hát hoặc đọc kinh Chúa Thánh Thần

3. Đọc kinh : “Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Đấng vô nhiễm nguyên tội / cùng là Mẹ sầu bi / xin Mẹ cầu bầu cho các con cháu thân yêu chúng con với Thánh Tâm Chúa Giêsu / là Đấng chẳng hề từ chối sự gì cùng Me”.

Xin Mẹ hãy bàu chữa con cháu chúng con

– Các thánh thiên thần hộ thủ

Cầu cho con cháu chúng con.

– Thánh Giuse, Đấng bàu chữa uy quyền.
– Thánh Gioan Tông đồ yêu dấu của Thánh Tâm Chúa Giêsu.
– Thánh Anna Mẹ Đức Bà Maria
– Thánh Augustinô
– Thánh Luy Gonzaga
– Thánh Monica (CẦU CHO GIA ĐÌNH CHÚNG CON)
– Thánh Anê Lê Thị Thành (CẦU CHO GIA ĐÌNH CHÚNG CON)
(300 ngày tiểu xá)

4. Đọc kinh: “Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán rằng: các con lấy danh Cha tụ họp nơi nào, thì có Cha ngự đó với các con. Cúi xin Chúa khấng nghe tiếng những người Mẹ đang tha thiết cầu xin. Xin Chúa xuống phước lành cho gia đình chúng con – Xin Chúa bảo vệ con cháu chúng con – Xin Chúa giải thoát con cháu chúng con khỏi cơn nguy hiểm được hồn xác an toàn. Những đứa con trung thành, xin được ơn bền đỗ đến cùng – Những đứa con lạc loài quên Chúa, xin đưa chúng trở về – Chớ chi con cháu chúng con được sống chết trong tình yêu của Chúa – Xin Chúa nhân từ kíp rước các con cháu thân yêu chúng con qua đời vào quê hằng sống. Amen”.

5. Chị Hội Trưởng chào Cha Linh hướng và Quí Hội viên.

6. Chị Phó Hội Trưởng đọc 1 đoạn Tin Mừng, hoặc hạnh thánh, Huấn đức, Suy niệm.

7. Chị Thư ký đọc biên bản kỳ họp trước

8. Các toán trưởng phúc trình công tác Tông đồ.(xem mẫu phúc trình)

9. Các chị xin câu nguyện.

10. Đọc một kinh Lạy Cha, và 1 kinh Kính Mừng cầu theo ý các chị xin.

11. Chị Thủ quỹ báo cáo ngân quỹ.

12. Thủ quỹ quyên tiền và tuyên bố kết quả cho Hội biết ngay.

13. Cha Linh hướng ban huấn dụ, ban phép lành.

14. Linh tinh – bế mạc.

KINH BẾ MẠC

Lạy Thiên Chúa, bởi lời cầu của các Bà Mẹ Công Giáo đã được kết hợp với trái tim của Đức Bà Maria là Mẹ của các người làm mẹ. Xin Chúa làm cho những lời ấy bay lên trước ngai ân sủng Chúa, và kéo xuống lòng con cháu chúng con được sự khôn ngoan thật – lòng đạo đức sốt sắng – được bảo vệ cho xác hồn thăng tiến – Xin cho mọi người trong gia đạo chúng con được nhìn biết Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc, được trung thành yêu mến và bền đỗ làm tôi Người – Xin cho những kẻ ấy tiến bước trên con đường phần rỗi đời đời – đáng cho Chúa ngó nhìn – được ơn Chúa bao phủ chở che – được đầy công đức – hầu cho tên những kẻ ấy và tên chúng con được ghi vào sổ hằng sống. Amen

15. Đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh kính mừng cầu cho Hội viên quá cố. Kinh trông cậy. Hát “Tận Hiến Cho Mẹ” – Ban phép lành.