6. Các Bà Mẹ Công Giáo Việt Nam, Thánh Mônica, Thánh Anê Lê Thị Thành, Tĩnh Tâm Hằng Năm

Điều XIII.   Kể từ ngày Hội Đồng Giám Mục Việt Nam bổ nhiệm Cha Gioan Baotixita Võ Văn Ánh làm Tổng Linh Hướng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, nhờ các Cha Sở và Quý Cha Linh Hướng Giáo Xứ, Giáo Hạt đắc lực cộng tác, hiện nay Hội đã phát triển mạnh khắp các Giáo Phận thuộc ba Giáo Tỉnh: Hà Nội, Huế, Sài Gòn.

1. Đấng Bản Quyền đã dạy hãy chọn Thánh nữ Mônica làm Quan Thầy, vì nhận thấy đời sống quá đau khổ của Thánh nữ rất phù hợp với những hoàn cảnh mà đại đa số bà mẹ trong các gia đình Việt Nam phải gánh chịu và chọn Thánh nữ Anê Lê Thị Thành làm Quan Thầy thứ hai như mẫu gương thánh hóa gia đình, thương giúp người nghèo và hết tình phục vụ Giáo Hội.

2. Tĩnh Tâm – Thường niên, để chuẩn bị sốt sắng mừng lễ Thánh Quan Thầy, Hội tổ chức TĨNH TÂM ba ngày.  Sau ba năm bầu lại Ban Chấp Hành mới: Giáo Xứ, Giáo Hạt, Giáo Phận, toàn quốc.