5. BẢN KINH ĐỌC HÀNG NGÀY
Điều XIIKhuyên toàn thể Hội viên chính thức hàng ngày, giờ tiện nhất là sau kinh tối, đọc bản kinh sau đây cầu cho con cháu:
– Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội cùng là Mẹ sầu bị, xin mẹ cầu bầu cho các con cháu thân yêu chúng con với Thánh Tâm Chúa Giêsu là Đấng chẳng hề từ chối sự gì cùng Mẹ.
Xin hãy bầu chữa con cháu chúng con.
Các Thiên Thần Hộ Thủ. Cầu cho con cháu chúng con.
Thánh Giuse Đấng bầu chữa uy quyền. Cầu cho con cháu chúng con.
Thánh Gioan Tông Đồ yêu dấu của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cầu cho con cháu chúng con.
Thánh Anna Mẹ Đức Bà Maria. Cầu cho con cháu chúng con.
Thánh Augutinô. Cầu cho con cháu chúng con.
Thánh Luy Gonzaga. Cầu cho con cháu chúng con.
Thánh Mônica. Cầu cho gia đình chúng con.
Thánh Anê Lê Thị Thành. Cầu cho gia đình chúng con.
(300 ngày Tiểu xá)