Chúa Nhật 2 Thường Niên

1. Nhập Lễ:  Hãy Đến Tung Hô Chúa (red book page 77) – YouTube
2. Đáp Ca:    Thánh Vịnh 39MP3
3. Dâng Lễ:  Lạy Cha Rất Thánh (blue book page 77) – YouTube
4. Hiệp Lễ:   Từ Rất Xa Khơi (red book page 201) – YouTube
5. Kết Lễ:      Trinh Vương Maria (red book page 331) – YouTube