* Ngắm 14 chặng đàng Thánh Giá vào mùa Chay

Theo thông lệ hàng năm, cộng đoàn sẽ ngắm 14 chặng đàng Thánh Giá trước thánh lễ Chuá Nhật trong muà Chay vào lúc 10:45 am. Xin kính mời quí ông bà và anh chị em đến sớm để cùng nhau tham dự.

 

Chúa Nhật – 03.17.19

10:45 AM – Đi Đàng Thánh Giá

– Sau đó sẽ có rước kiệu Thánh Cả Giuse.

– Sau Thánh Lễ, Ca Đoàn sẽ bán Bánh Mì Đặc Biệt để gây quỹ

– Lớp Việt Ngữ 1pm – 3pm